Tunaberg


Tunabergsskolan har gamla anor som sträckers många hundra år tillbaka i tiden. Det är inte säker fastställt men det ligger nära till hands att tro att Carl Petter Thunberg gav namnet åt gården. Thunberg var en av Carl von Linnés lärljungar även kallad Japans Linné. Det finns mycket att berätta om Thunberg men här stannar jag vid hans anknytning till Tunabackar och Svartbäcken.

Från Svartbäcksgatan leder en lång allé ner till Tunabergsskolan. Där skolan ligger idag hade Thunberg sin gård - troligen inspirerade köpet av denna gård från Carv von Linnés Hammrby. Thunberg verkade i botaniskaträdgården och sägs ha åkt sin hästkärra varje dag till sin gård - kärran även kallad "skallerormen" då den säkert skallrade och lät när den for fram på kullerstensgatorna.


Det är inte klart vem som lät plantera allén. Thunberg lät plantera lindar i Engelska parken och där av har stadsträdgårdsmästare Erik Lavfors sagt att det är svårt att tro att det är Thunberg som skapat allén. Allén består av lönn,ask, alm,oxel och ek.


En bit in från allén närmast Svartbäcksgatan står en ensam stor LÖNN. Den kan vara ett sk. vårdträd. Enligt svensk folktro sas att fanns det ett stort träd som dominerade släktensgård gav det trädet familjen lycka och framgång. ( Carl von Linné far och hans bror lät den stora linden utanför faniljens gård i Småland vara inspiration till namnen Linné och Tiliander - tilia = lind på latin.)


Vid alléns slut närmare skolan - där gårdplanen med mangårdbyggnader legat finns en cirkel av Lindar.Där stod ursprungligen 20 st men nu gallrade till 12 st. Cirkeln mäter ca 5 m i diameter. Vad dessa symbolisera vet jag inte - ev upplysningar om detta och annat om områdets historia tas tacksamt emot! Via Kontakta Zahra
Samtliga svartvita foton - om ej annat anges - Uppsalahem AB:s arkiv, Uppsala stadsarkiv samt Byggnadsnämndens arkiv Copyright: Uppsala stadsarkiv. Färgfoton: Zahra Medzeta